MENU UTAMA

HOME

SOP KAKOM 2022

ATURCARA UMUM KAKOM 2022

PLAN KAWASAN KMM

PENGINAPAN

VENUE PERTANDINGAN

UNDIAN KUMPULAN

ACARA YANG DIPERTANDINGKAN

KEPUTUSAN KESELURUHAN

JAWATANKUASA PENGELOLA

BULETIN KAKOM 2022

Saturday, 20 07 2024

UNDIAN KUMPULAN UNTUK SEMUA ACARA

KAKOM 2022
BADMINTON BEREGU LELAKI
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMKul B1KMKPh C1KMKJ D1KMK
A2KMKt B2KML C2KMKN D2KMSw
A3KMS B3KMPk C3KMKK D3KMP
A4KMPP B4KMPh C4KMJ D4KMM
A5 B5 C5 D5KMNS

BADMINTON BEREGU WANITA
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMKul B1KMS C1KMK D1KML
A2KMNS B2KMKPh C2KMKN D2KMKt
A3KMM B3KMSw C3KMP D3KMPk
A4KMPh B4KMJ C4KMKK D4KMKJ
A5 B5 C5 D5KMPP

BADMINTON PERSEORANGAN LELAKI
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMK B1KMS C1KMKt D1KMKul
A2KMKK B2KMJ C2KMM D2KMP
A3KMNS B3KMKPh C3KMPk D3KML
A4KMSw B4KMKJ C4KMKN D4KMPP
A5 B5 C5 D5KMPh

BADMINTON PERSEORANGAN WANITA
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMKK B1KMPP C1KMKN D1KMKJ
A2KMPk B2KMS C2KMSw D2KMJ
A3KML B3KMPh C3KMP D3KMK
A4KMKPh B4KMM C4KMKt D4KMKul
A5 B5 C5 D5KMNS

BOLA JARING
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMK B1KML C1KMPP D1KMKt
A2KMPk B2KMKul C2KMNS D2KMKN
A3KMS B3KMJ C3KMPh D3KMP
A4KMKJ B4KMM C4KMKK D4KMKPh
A5 B5 C5 D5Asasi UiTM

BOLA KERANJANG LELAKI
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMKK B1KML C1KMPP D1KMKt
A2KMPk B2KMKul C2KMS D2KMM
A3KMKPh B3KMP C3KMK D3KMPh
A4KMJ B4KMNS C4KMKJ D4KMKN
A5 B5 C5 D5

BOLA KERANJANG WANITA
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMKt B1KMP C1KMPP D1KMKN
A2KMJ B2KML C2KMM D2KMPk
A3KMKJ B3KMNS C3KMPh D3KMS
A4KMKPh B4KMKK C4KMKul D4KMK
A5 B5 C5 D5

BOLA SEPAK
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMK B1KMKul C1KMPh D1KMKPh
A2KMKK B2KMNS C2KMS D2KMPk
A3KMKN B3KMJ C3KMKt D3KMPP
A4KMKJ B4KML C4KMP D4KMM
A5 B5Asasi UPM C5 D5Asasi UiTM

BOLA TAMPAR LELAKI
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMPk B1KMPh C1KMK D1KMKul
A2KMJ B2KMPP C2KMKPh D2KMKN
A3KMNS B3KMKJ C3KML D3KMP
A4KMM B4KMKt C4KMS D4KMKK
A5 B5 C5 D5Asasi UiTM

BOLA TAMPAR WANITA
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMSw B1KMS C1KMPP D1KMPk
A2KML B2KMKJ C2KMK D2KMKt
A3KMPh B3KMKul C3KMKPh D3KMP
A4KMM B4KMKK C4KMJ D4KMNS
A5 B5 C5 D5Asasi UiTM

PETANQUE BERPASUKAN WANITA
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMSw B1KMP C1KMKN D1KMKt
A2KMKPh B2KMKK C2KMKJ D2KML
A3KMNS B3KMPh C3KMK D3KMM
A4KMKul B4KMPk C4KMPP D4KMS
A5 B5 C5 D5KMJ

RAGBI SENTUH LELAKI
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMNS B1KMKt C1KML D1KMKN
A2KMPh B2KMKPh C2KMKul D2KMK
A3KMM B3KMPP C3KMS D3KMKK
A4KMP B4KMJ C4KMKJ D4KMPk
A5 B5 C5 D5

RAGBI SENTUH WANITA
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMKK B1KMPh C1KMK D1KMKt
A2KMP B2KMS C2KMKul D2KML
A3KMJ B3KMKJ C3KMKPh D3KMM
A4KMKN B4KMNS C4KMPP D4KMPk
A5 B5 C5 D5

SEPAK TAKRAW
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMKK B1KML C1KMPk D1KMPP
A2KMKt B2KMP C2KMKPh D2KMKJ
A3KMSw B3KMPh C3KMNS D3KMJ
A4KMK B4KMM C4KMKN D4KMKul
A5 B5 C5 D5KMS

TENIS BEREGU LELAKI
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMS B1KMP C1KMJ D1KMK
A2KMPk B2KMKt C2KMNS D2KMKN
A3KMSw B3KMKK C3KMPP D3KMKJ
A4KMPh B4KMM C4KMKPh D4KML
A5 B5 C5 D5

TENIS BEREGU WANITA
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMPh B1KMSw C1KMP D1KMKul
A2KMKt B2KMKJ C2KMJ D2KMNS
A3KML B3KMKK C3KMS D3KMPP
A4KMK B4KMM C4KMPk D4KMKPh
A5 B5 C5 D5

TENIS PERSEORANGAN LELAKI
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMPh B1KMPk C1KMKt D1KMNS
A2KML B2KMK C2KMKK D2KMPP
A3KMM B3KMS C3KMKN D3KMSw
A4KMP B4KMKJ C4KMKPh D4KMJ
A5 B5 C5 D5

TENIS PERSEORANGAN WANITA
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMM B1KMNS C1KMKul D1KMP
A2KMKJ B2KMKPh C2KMPh D2KMPk
A3KML B3KMKt C3KMJ D3KMS
A4KMSw B4KMK C4KMKK D4KMPP
A5 B5 C5 D5