BADMINTON BEREGU LELAKI
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMKul B1KMKPh C1KMKJ D1KMK
A2KMKt B2KML C2KMKN D2KMSw
A3KMS B3KMPk C3KMKK D3KMP
A4KMPP B4KMPh C4KMJ D4KMM
A5 B5 C5 D5KMNS

BADMINTON BEREGU WANITA
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMKul B1KMS C1KMK D1KML
A2KMNS B2KMKPh C2KMKN D2KMKt
A3KMM B3KMSw C3KMP D3KMPk
A4KMPh B4KMJ C4KMKK D4KMKJ
A5 B5 C5 D5KMPP

BADMINTON PERSEORANGAN LELAKI
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMK B1KMS C1KMKt D1KMKul
A2KMKK B2KMJ C2KMM D2KMP
A3KMNS B3KMKPh C3KMPk D3KML
A4KMSw B4KMKJ C4KMKN D4KMPP
A5 B5 C5 D5KMPh

BADMINTON PERSEORANGAN WANITA
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMKK B1KMPP C1KMKN D1KMKJ
A2KMPk B2KMS C2KMSw D2KMJ
A3KML B3KMPh C3KMP D3KMK
A4KMKPh B4KMM C4KMKt D4KMKul
A5 B5 C5 D5KMNS

BOLA JARING
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMK B1KML C1KMPP D1KMKt
A2KMPk B2KMKul C2KMNS D2KMKN
A3KMS B3KMJ C3KMPh D3KMP
A4KMKJ B4KMM C4KMKK D4KMKPh
A5 B5 C5 D5Asasi UiTM

BOLA KERANJANG LELAKI
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMKK B1KML C1KMPP D1KMKt
A2KMPk B2KMKul C2KMS D2KMM
A3KMKPh B3KMP C3KMK D3KMPh
A4KMJ B4KMNS C4KMKJ D4KMKN
A5 B5 C5 D5

BOLA KERANJANG WANITA
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMKt B1KMP C1KMPP D1KMKN
A2KMJ B2KML C2KMM D2KMPk
A3KMKJ B3KMNS C3KMPh D3KMS
A4KMKPh B4KMKK C4KMKul D4KMK
A5 B5 C5 D5

BOLA SEPAK
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMK B1KMKul C1KMPh D1KMKPh
A2KMKK B2KMNS C2KMS D2KMPk
A3KMKN B3KMJ C3KMKt D3KMPP
A4KMKJ B4KML C4KMP D4KMM
A5 B5Asasi UPM C5 D5Asasi UiTM

BOLA TAMPAR LELAKI
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMPk B1KMPh C1KMK D1KMKul
A2KMJ B2KMPP C2KMKPh D2KMKN
A3KMNS B3KMKJ C3KML D3KMP
A4KMM B4KMKt C4KMS D4KMKK
A5 B5 C5 D5Asasi UiTM

BOLA TAMPAR WANITA
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMSw B1KMS C1KMPP D1KMPk
A2KML B2KMKJ C2KMK D2KMKt
A3KMPh B3KMKul C3KMKPh D3KMP
A4KMM B4KMKK C4KMJ D4KMNS
A5 B5 C5 D5Asasi UiTM

PETANQUE BERPASUKAN WANITA
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMSw B1KMP C1KMKN D1KMKt
A2KMKPh B2KMKK C2KMKJ D2KML
A3KMNS B3KMPh C3KMK D3KMM
A4KMKul B4KMPk C4KMPP D4KMS
A5 B5 C5 D5KMJ

RAGBI SENTUH LELAKI
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMNS B1KMKt C1KML D1KMKN
A2KMPh B2KMKPh C2KMKul D2KMK
A3KMM B3KMPP C3KMS D3KMKK
A4KMP B4KMJ C4KMKJ D4KMPk
A5 B5 C5 D5

RAGBI SENTUH WANITA
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMKK B1KMPh C1KMK D1KMKt
A2KMP B2KMS C2KMKul D2KML
A3KMJ B3KMKJ C3KMKPh D3KMM
A4KMKN B4KMNS C4KMPP D4KMPk
A5 B5 C5 D5

SEPAK TAKRAW
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMKK B1KML C1KMPk D1KMPP
A2KMKt B2KMP C2KMKPh D2KMKJ
A3KMSw B3KMPh C3KMNS D3KMJ
A4KMK B4KMM C4KMKN D4KMKul
A5 B5 C5 D5KMS

TENIS BEREGU LELAKI
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMS B1KMP C1KMJ D1KMK
A2KMPk B2KMKt C2KMNS D2KMKN
A3KMSw B3KMKK C3KMPP D3KMKJ
A4KMPh B4KMM C4KMKPh D4KML
A5 B5 C5 D5

TENIS BEREGU WANITA
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMPh B1KMSw C1KMP D1KMKul
A2KMKt B2KMKJ C2KMJ D2KMNS
A3KML B3KMKK C3KMS D3KMPP
A4KMK B4KMM C4KMPk D4KMKPh
A5 B5 C5 D5

TENIS PERSEORANGAN LELAKI
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMPh B1KMPk C1KMKt D1KMNS
A2KML B2KMK C2KMKK D2KMPP
A3KMM B3KMS C3KMKN D3KMSw
A4KMP B4KMKJ C4KMKPh D4KMJ
A5 B5 C5 D5

TENIS PERSEORANGAN WANITA
KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMM B1KMNS C1KMKul D1KMP
A2KMKJ B2KMKPh C2KMPh D2KMPk
A3KML B3KMKt C3KMJ D3KMS
A4KMSw B4KMK C4KMKK D4KMPP
A5 B5 C5 D5