WARGA KOLEJ MATRIKULASI MELAKA MENGUCAPKAN

SELAMAT DATANG KE KAKOM 2022

JADUAL PENYESUAIAN GELANGGANG

TARIKH : 2 SEPTEMBER 2022

ACARA : RAGBI SENTUH ( LELAKI DAN WANITA )

MASA GELANGGANG
A B
LELAKI WANITA
8.00 am - 8.30 am KMNS KMNS
8.30 am - 9.00 am KMPh KMPh
9.00 am - 9.30 am KMM KMM
9.30 am - 10.00 am KMP KMP
10.00 am - 10.30 am KMKt KMKt
10.30 am - 11.00 am KMKPh KMKPh
11.00 am - 11.30 am KMPP KMPP
11.30 am - 12.00 pm KMJ KMJ
12.00 pm - 2.30 pm REHAT ( Solat Jumaat )
2.30 pm - 3.00 pm KML KML
3.00 pm - 3.30 pm KMS KMS
3.30 pm - 4.00 pm KMSw KMSw
4.00 pm - 4.30 pm KMKN KMKN
4.30 pm - 5.00 pm KMK KMK
5.00 pm - 5.30 pm KMPk KMPk
5.30 pm - 6.00 pm KMKK KMKK
6.00 pm - 6.30 pm KMKul KMKul
6.30 pm - 7.00 pm KMKJ KMKJ