WARGA KOLEJ MATRIKULASI MELAKA MENGUCAPKAN

SELAMAT DATANG KE KAKOM 2022

JADUAL PENYESUAIAN GELANGGANG

TARIKH : 2 SEPTEMBER 2022

ACARA : PETANQUE BERPASUKAN WANITA

MASA GELANGGANG
A B C D
8.00 am - 10.00 am KMSw KMKJ KMKPh KMK
10.00 am - 12.00 pm KMNS KMPP KMP KMKt
12.00 pm - 1.00 pm KMKK KML KMPh
1.00 pm - 2.10 pm REHAT ( Solat Jumaat )
2.10 pm - 3.10 pm KMKK KML KMPh
3.10 pm - 5.10 pm KMPk KMS KMKN KMM
5.10 pm - 7.10 pm KMKul KMJ