WARGA KOLEJ MATRIKULASI MELAKA MENGUCAPKAN

SELAMAT DATANG KE KAKOM 2022

JADUAL PENYESUAIAN GELANGGANG

TARIKH : 2 SEPTEMBER 2022

ACAR : BOLA TAMPAR (LELAKI DAN WANITA)

MASA GELANGGANG
LELAKI WANITA
A B C D
7.30 am - 8.30 am KMPk KMK KMPk KMK
8.30 am - 9.30 am KMJ KMKPh KMJ KMKPh
9.30 am - 10.30 am KMNS KML KMNS KML
10.30 am - 11.30 am KMS KMM KMS KMM
11.30 am - 12.30 pm KMPh Asasi UiTM KMPh Asasi UiTM
12.30 pm - 2.10 pm REHAT ( Solat Jumaat )
2.10 pm - 3.10 pm KMKN KMPP KMKN KMPP
3.10 pm - 4.10 pm KMKJ KMSw KMKJ KMSw
4.10 pm - 5.10 pm KMKt KMP KMKt KMP
5.10 pm - 6.10 pm Asasi UPM KMKK Asasi UPM KMKK
6.10 pm - 7.10 pm KMKul Asasi UKM KMKul Asasi UKM