WARGA KOLEJ MATRIKULASI MELAKA MENGUCAPKAN

SELAMAT DATANG KE KAKOM 2022

JADUAL PENYESUAIAN GELANGGANG

TARIKH : 2 SEPTEMBER 2022

ACARA : BOLA KERANJANG ( LELAKI DAN WANITA )

MASA GELANGGANG
A B
LELAKI WANITA
8.00 am - 8.30 am KMKK KMKK
8.30 am - 9.00 am KMPk KMPk
9.00 am - 9.30 am KMKPh KMKPh
9.30 am - 10.00 am KMJ KMJ
10.00 am - 10.30 am KMP KMP
10.30 am - 11.00 am KMNS KMNS
11.00 am - 11.30 am KMPP KMPP
11.30 am - 12.00 pm KMS KMS
12.00 pm - 2.30 pm REHAT ( Solat Jumaat )
2.30 pm - 3.00 pm KMK KMK
3.00 pm - 3.30 pm KMKJ KMKJ
3.30 pm - 4.00 pm KMSw KMSw
4.00 pm - 4.30 pm KMM KMM
4.30 pm - 5.00 pm KMPh KMPh
5.00 pm - 5.30 pm KMKN KMKN
5.30 pm - 6.00 pm KMKt KMKt
6.00 pm - 6.30 pm KML KML
6.30 pm - 7.00 pm KMKul KMKul