SYSTEM PELAPORAN KAKOM 2022

JADUAL PERTANDINGAN

ACARA : TENIS PERSEORANGAN LELAKI

GELANGGANG A

KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMPh B1KMPk C1KMKt D1KMNS
A2KML B2KMK C2KMKK D2KMPP
A3KMM B3KMS C3KMKN D3KMSw
A4KMP B4KMKJ C4KMKPh D4KMJ
A5 B5 C5 D5

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
3/9/2022 (Sabtu) 8:00 am follow by1 KMNSD1VS D2KMPPA KMPP
2 KMPhA1VS A2KMLA KMPh
3 KMPkB1VS B2KMKA KMPk
4 KMKtC1VS C2KMKKA KMKt
5 KMPPD2VS D3KMSwA KMPP
6 KMMA3VS A4KMPA KMP
7 KMSB3VS B4KMKJA KMS
8 KMKNC3VS C4KMKPhA KMKN
9 KMNSD1VS D4KMJA KMJ
10 KMPhA1VS A3KMMA KMPh
11 KMPkB1VS B3KMSA KMPk
12 KMKtC1VS C3KMKNA KMKt
13 KMLA2VS A4KMPA KMP
14 KMKB2VS B4KMKJA KMK
15 KMKKC2VS C4KMKPhA KMKK
16 KMPPD2VS D4KMJA KMJ
17 KMPhA1VS A4KMPA KMP
18 KMPkB1VS B4KMKJA KMPk
19 KMKtC1VS C4KMKPhA KMKt
20 KMSwD3VS D4KMJA KMJ
21 KMLA2VS A3KMMA KML
22 KMKB2VS B3KMSA KMS
23 KMKKC2VS C3KMKNA KMKN
24 KMNSD1VS D3KMSwA NIL

PUSINGAN KALAH MATI

Peringkat Suku Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
4/9/2022 (Ahad) 8.00 am folow by 29 KMP JOHAN A VS NAIB JOHAN C KMKN A KMP
30 KMPk JOHAN B VS NAIB JOHAN D KMPP A KMPk
31 KMKt JOHAN C VS NAIB JOHAN A KMPh A KMPh
32 KMJ JOHAN D VS NAIB JOHAN B KMS A KMS

Peringkat Separuh Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
4/9/2022 (Ahad) follow by 33 KMP Pemenang 29 VS Pemenang 30 KMPk A KMPk
34 KMPh Pemenang 31 VS Pemenang 32 KMS B KMS

Peringkat Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
4/9/2022 (Ahad) 3.00 pm 35 KMPk Pemenang 33 VS Pemenang 34 KMS A KMPk

SELA MASA REHAT 15 -20 MINIT ANTARA PERLAWANAN SUKU AKHIR DAN SEPARUH AKHIR

=====================================================================================================================================================================

ACARA : TENIS BEREGU LELAKI

GELANGGANG B

KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMS B1KMP C1KMJ D1KMK
A2KMPk B2KMKt C2KMNS D2KMKN
A3KMSw B3KMKK C3KMPP D3KMKJ
A4KMPh B4KMM C4KMKPh D4KML
A5 B5 C5 D5

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
3/9/2022 (Sabtu) 8:00 am follow by1 KMKD1VS D2KMKNB KMKN
2 KMSA1VS A2KMPkB KMPk
3 KMPB1VS B2KMKtB KMKt
4 KMJC1VS C2KMNSB KMNS
5 KMKND2VS D3KMKJB KMKN
6 KMSwA3VS A4KMPhB KMPh
7 KMKKB3VS B4KMMB KMM
8 KMPPC3VS C4KMKPhB KMPP
9 KMKD1VS D4KMLB KMK
10 KMSA1VS A3KMSwB KMSw
11 KMPB1VS B3KMKKB KMP
12 KMJC1VS C3KMPPB KMPP
13 KMPkA2VS A4KMPhB KMPh
14 KMKtB2VS B4KMMB KMKt
15 KMNSC2VS C4KMKPhB KMNS
16 KMKND2VS D4KMLB KMKN
17 KMSA1VS A4KMPhB KMPh
18 KMPB1VS B4KMMB KMPk
19 KMJC1VS C4KMKPhB KMJ
20 KMKJD3VS D4KMLB KMKJ
21 KMPkA2VS A3KMSwB KMPk
22 KMKtB2VS B3KMKKB KMKK
23 KMNSC2VS C3KMPPB KMNS
24 KMKD1VS D3KMKJB KMK

PUSINGAN KALAH MATI

Peringkat Suku Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
4/9/2022 (Ahad) 8.00 am follow by 29 KMPh JOHAN A VS NAIB JOHAN C KMPP B KMPP
30 KMP JOHAN B VS NAIB JOHAN D KMK B KMK
31 KMNS JOHAN C VS NAIB JOHAN A KMPk B KMNS
32 KMKN JOHAN D VS NAIB JOHAN B KMKt B KMKN

Peringkat Separuh Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
4/9/2022 (Ahad) follow by 33 KMPP Pemenang 29 VS Pemenang 30 KMK A KMK
34 KMNS Pemenang 31 VS Pemenang 32 KMKN B KMKN

Peringkat Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
4/9/2022 (Ahad) 3.00 pm 35 KMK Pemenang 33 VS Pemenang 34 KMKN B KMKN

SELA MASA REHAT 15 -20 MINIT ANTARA PERLAWANAN SUKU AKHIR DAN SEPARUH AKHIR

=====================================================================================================================================================================

ACARA : TENIS PERSEORANGAN WANITA

GELANGGANG C

KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMM B1KMNS C1KMKul D1KMP
A2KMKJ B2KMKPh C2KMPh D2KMPk
A3KML B3KMKt C3KMJ D3KMS
A4KMSw B4KMK C4KMKK D4KMPP
A5 B5 C5 D5

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
3/9/2022 (Sabtu) 8:00 am follow by1 KMPD1VS D2KMPkC KMP
2 KMMA1VS A2KMKJC KMM
3 KMNSB1VS B2KMKPhC KMNS
4 KMKulC1VS C2KMPhC KMPh
5 KMPkD2VS D3KMSC KMPk
6 KMLA3VS A4KMSwC KML
7 KMKtB3VS B4KMKC KMK
8 KMJC3VS C4KMKKC KMJ
9 KMPD1VS D4KMPPC KMP
10 KMMA1VS A3KMLC KMM
11 KMNSB1VS B3KMKtC KMNS
12 KMKulC1VS C3KMJC KMJ
13 KMKJA2VS A4KMSwC KMKJ
14 KMKPhB2VS B4KMKC KMK
15 KMPhC2VS C4KMKKC KMPh
16 KMPkD2VS D4KMPPC KMPk
17 KMMA1VS A4KMSwC KMM
18 KMNSB1VS B4KMKC KMK
19 KMKulC1VS C4KMKKC KMKul
20 KMSD3VS D4KMPPC KMS
21 KMKJA2VS A3KMLC KMKJ
22 KMKPhB2VS B3KMKtC KMKt
23 KMPhC2VS C3KMJC KMJ
24 KMPD1VS D3KMSC KMP

PUSINGAN KALAH MATI

Peringkat Suku Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
4/9/2022 (Ahad) 8.00 am follow by 29 KMM JOHAN A VS NAIB JOHAN C KMPh C KMM
30 KMK JOHAN B VS NAIB JOHAN D KMPk C KMK
31 KMJ JOHAN C VS NAIB JOHAN A KML C KMJ
32 KMP JOHAN D VS NAIB JOHAN B KMNS C KMP

Peringkat Separuh Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
4/9/2022 (Ahad) follow by 33 KMM Pemenang 29 VS Pemenang 30 KMK C KMM
34 KMJ Pemenang 31 VS Pemenang 32 KMP D KMP

Peringkat Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
4/9/2022 (Ahad) 3.00 pm 35 KMM Pemenang 33 VS Pemenang 34 KMP C KMM

SELA MASA REHAT 15 -20 MINIT ANTARA PERLAWANAN SUKU AKHIR DAN SEPARUH AKHIR

=====================================================================================================================================================================

ACARA : TENIS BEREGU WANITA

GELANGGANG D

KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMPh B1KMSw C1KMP D1KMKul
A2KMKt B2KMKJ C2KMJ D2KMNS
A3KML B3KMKK C3KMS D3KMPP
A4KMK B4KMM C4KMPk D4KMKPh
A5 B5 C5 D5

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
3/9/2022 (Sabtu) 8:00 am follow by1 KMKulD1VS D2KMNSD KMKul
2 KMPhA1VS A2KMKtD KMPh
3 KMSwB1VS B2KMKJD KMKJ
4 KMPC1VS C2KMJD KMP
5 KMNSD2VS D3KMPPD KMNS
6 KMLA3VS A4KMKD KMK
7 KMKKB3VS B4KMMD KMM
8 KMSC3VS C4KMPkD KMPk
9 KMKulD1VS D4KMKPhD KMKul
10 KMPhA1VS A3KMLD KML
11 KMSwB1VS B3KMKKD KMSw
12 KMPC1VS C3KMSD KMP
13 KMKtA2VS A4KMKD KMK
14 KMKJB2VS B4KMMD KMM
15 KMJC2VS C4KMPkD KMPk
16 KMNSD2VS D4KMKPhD KMKPh
17 KMPhA1VS A4KMKD KMK
18 KMSwB1VS B4KMMD KMM
19 KMPC1VS C4KMPkD KMPk
20 KMPPD3VS D4KMKPhD KMPP
21 KMKtA2VS A3KMLD KML
22 KMKJB2VS B3KMKKD KMKJ
23 KMJC2VS C3KMSD NIL
24 KMKulD1VS D3KMPPD KMKul

PUSINGAN KALAH MATI

Peringkat Suku Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
4/9/2022 (Ahad) 8.00 am follow by 29 KMK JOHAN A VS NAIB JOHAN C KMP D KMK
30 KMM JOHAN B VS NAIB JOHAN D KMNS D KMM
31 KMPk JOHAN C VS NAIB JOHAN A KML D KMPk
32 KMKul JOHAN D VS NAIB JOHAN B KMKJ D KMKul

Peringkat Separuh Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
4/9/2022 (Ahad) follow by 33 KMK Pemenang 29 VS Pemenang 30 KMM C KMK
34 KMPk Pemenang 31 VS Pemenang 32 KMKul D KMPk

Peringkat Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
4/9/2022 (Ahad) 3.00 pm 35 KMK Pemenang 33 VS Pemenang 34 KMPk D KMK

SELA MASA REHAT 15 -20 MINIT ANTARA PERLAWANAN SUKU AKHIR DAN SEPARUH AKHIR

Kembali