SYSTEM PELAPORAN KAKOM 2022

JADUAL PERTANDINGAN

ACARA : RAGBI SENTUH LELAKI

GELANGGANG A

KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMNS B1KMKt C1KML D1KMKN
A2KMPh B2KMKPh C2KMKul D2KMK
A3KMM B3KMPP C3KMS D3KMKK
A4KMP B4KMJ C4KMKJ D4KMPk
A5 B5 C5 D5

ACARA : RAGBI SENTUH WANITA

KUMPULAN E   KUMPULAN F   KUMPULAN G   KUMPULAN H
E1KMKK F1KMPh G1KMK H1KMKt
E2KMP F2KMS G2KMKul H2KML
E3KMJ F3KMKJ G3KMKPh H3KMM
E4KMKN F4KMNS G4KMPP H4KMPk
E5 F5 G5 H5


Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
3/9/2022 (Sabtu) 8:00 am follow by1 KMNSA1VS A2KMPhA KMNS
2 KMPA4VS A3KMMA KMM
3 KMKtB1VS B2KMKPhA KMKt
4 KMJB4VS B3KMPPA KMPP
5 KMLC1VS C2KMKulA KML
6 KMKJC4VS C3KMSA SERI
7 KMKND1VS D2KMKA KMK
8 KMPkD4VS D3KMKKA SERI
9 KMKKE1VS E2KMPA KMP
10 KMKNE4VS E3KMJA KMJ
11 KMPhF1VS F2KMSA KMS
12 KMNSF4VS F3KMKJA KMNJ
13 KMKG1VS G2KMKulA KMK
14 KMPPG4VS G3KMKPhA KMPP
15 KMKtH1VS H2KMLA KMKt
16 KMPkH4VS H3KMMA SERI
17 KMNSA1VS A4KMPA KMNS
18 KMMA3VS A2KMPhA SERI
19 KMKtB1VS B4KMJA KMKt
20 KMPPB3VS B2KMKPhA KMPP
21 KMLC1VS C4KMKJA KMKJ
22 KMSC3VS C2KMKulA KMKul
23 KMKND1VS D4KMPkA KMKN
24 KMKKD3VS D2KMKA KMKK
2:00 pm follow by25 KMKKE1VS E4KMKNA KMKK
26 KMJE3VS E2KMPA SERI
27 KMPhF1VS F4KMNSA SERI
28 KMKJF3VS F2KMSA KMS
29 KMKG1VS G4KMPPA SERI
30 KMKPhG3VS G2KMKulA KMKul
31 KMKtH1VS H4KMPkA KMPk
32 KMMH3VS H2KMLA KML
33 KMNSA1VS A3KMMA KMNS
34 KMPhA2VS A4KMPA KMPh
35 KMKtB1VS B3KMPPA SERI
36 KMKPhB2VS B4KMJA KMJ
37 KMLC1VS C3KMSA KMS
38 KMKulC2VS C4KMKJA KMKJ
39 KMKND1VS D3KMKKA SERI
40 KMKD2VS D4KMPkA KMK
4/9/2022 (Ahad) 8:00 am follow by41 KMKKE1VS E3KMJA KMJ
42 KMPE2VS E4KMKNA KMP
43 KMPhF1VS F3KMKJA KMPh
44 KMSF2VS F4KMNSA SERI
45 KMKG1VS G3KMKPhA KMK
46 KMKulG2VS G4KMPPA SERI
47 KMKtH1VS H3KMMA KMKt
48 KMLH2VS H4KMPkA SERI

PUSINGAN KALAH MATI

Peringkat Suku Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
4/9/2022 (Ahad) 10:00 am follow by 49 KMPP JOHAN A/B/C/D VS NAIB JOHAN A/B/C/D KMS A KMPP
50 KMNS JOHAN A/B/C/D VS NAIB JOHAN A/B/C/D KMPk A KMNS
51 KMKJ JOHAN A/B/C/D VS NAIB JOHAN A/B/C/D KMKt A KMKt
52 KMK JOHAN A/B/C/D VS NAIB JOHAN A/B/C/D KMPh A KMPh
Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
4/9/2022 (Ahad) 10:40 am follow by 53 KMS JOHAN E/F/G/H VS NAIB JOHAN E/F/G/H KMP A KMS
54 KMKt JOHAN E/F/G/H VS NAIB JOHAN E/F/G/H KMPP A KMKt
55 KMJ JOHAN E/F/G/H VS NAIB JOHAN E/F/G/H KMPk A KMPk
56 KMK JOHAN E/F/G/H VS NAIB JOHAN E/F/G/H KMNS A KMK

Peringkat Separuh Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
4/9/2022 (Ahad) 3.00 pm 57 KMPP Pemenang 49 VS Pemenang 50 KMNS A KMNS
3.10 pm 58 KMKt Pemenang 51 VS Pemenang 52 KMPh A KMKt
Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
4/9/2022 (Ahad) 3.20 pm 59 KMS Pemenang 53 VS Pemenang 54 KMKt A KMS
3.30 pm 60 KMPk Pemenang 55 VS Pemenang 56 KMK A KMK

Peringkat Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
4/9/2022 (Ahad) 4.00 pm 61 KMNS Pemenang 57 VS Pemenang 58 KMKt A KMNS
Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
4/9/2022 (Ahad) 4.30 pm 62 KMS Pemenang 59 VS Pemenang 60 KMK A KMK

Kembali