SYSTEM PELAPORAN KAKOM 2022

JADUAL PERTANDINGAN

ACARA : BADMINTON PERSEORANGAN LELAKI

GELANGGANG A

KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMK B1KMS C1KMKt D1KMKul
A2KMKK B2KMJ C2KMM D2KMP
A3KMNS B3KMKPh C3KMPk D3KML
A4KMSw B4KMKJ C4KMKN D4KMPP
A5 B5 C5 D5KMPh

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
2/9/2022 (JUMAAT) 8:00 am follow by1 KMKA1VS A2KMKKA KMKK
2 KMSB1VS B2KMJA KMS
3 KMKtC1VS C2KMMA KMKt
4 KMPhD5VS D1KMKulA KMPh
5 KMNSA3VS A4KMSwA KMNS
6 KMKPhB3VS B4KMKJA KMKJ
7 KMPkC3VS C4KMKNA KMPk
8 KMKulD1VS D2KMPA KMP
9 KMKKA2VS A3KMNSA KMKK
10 KMJB2VS B3KMKPhA KMJ
11 KMMC2VS C3KMPkA KMM
12 KMLD3VS D4KMPPA KMPP
REHAT (SOLAT JUMAAT)
2:30 pm follow by13 KMPD2VS D4KMPPA KMPP
14 KMLD3VS D5KMPhA KML
15 KMSwA4VS A1KMKA KMK
16 KMKJB4VS B1KMSA KMKJ
17 KMKNC4VS C1KMKtA KMKt
18 KMKulD1VS D3KMLA KML
19 KMKKA2VS A4KMSwA KMKK
20 KMJB2VS B4KMKJA KMKJ
21 KMMC2VS C4KMKNA KMM
22 KMPD2VS D5KMPhA KMP
23 KMPPD4VS D1KMKulA KMPP
24 KMNSA3VS A1KMKA KMK
25 KMKPhB3VS B1KMSA KMS
26 KMPkC3VS C1KMKtA KMKt
27 KMLD3VS D2KMPA KML
28 KMPhD5VS D4KMPPA KMPP

PUSINGAN KALAH MATI

Peringkat Suku Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
3/9/2022 (SABTU) 8.00 am 29 KMKK JOHAN A VS NAIB JOHAN C KMM A KMM
30 KMKJ JOHAN B VS NAIB JOHAN D KML B KML
31 KMKt JOHAN C VS NAIB JOHAN A KMK C KMKt
32 KMPP JOHAN D VS NAIB JOHAN B KMS D KMPP

Peringkat Separuh Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
3/9/2022 (SABTU) 10.00 am 33 KMM Pemenang 29 VS Pemenang 30 KML A KML
34 KMKt Pemenang 31 VS Pemenang 32 KMPP B KMPP

Peringkat Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
3/9/2022 (SABTU) 2.30 pm 35 KML Pemenang 33 VS Pemenang 34 KMPP A KMPP

=====================================================================================================================================================================

ACARA : BADMINTON PERSEORANGAN WANITA

GELANGGANG C

KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMKK B1KMPP C1KMKN D1KMKJ
A2KMPk B2KMS C2KMSw D2KMJ
A3KML B3KMPh C3KMP D3KMK
A4KMKPh B4KMM C4KMKt D4KMKul
A5 B5 C5 D5KMNS

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
2/9/2022 (JUMAAT) 8:00 am follow by1 KMKKA1VS A2KMPkC KMPk
2 KMPPB1VS B2KMSC KMPP
3 KMKNC1VS C2KMSwC
4 KMNSD5VS D1KMKJC KMNS
5 KMLA3VS A4KMKPhC KMKPh
6 KMPhB3VS B4KMMC KMPh
7 KMPC3VS C4KMKtC KMP
8 KMKJD1VS D2KMJC KMKJ
9 KMPkA2VS A3KMLC KML
10 KMSB2VS B3KMPhC KMPh
11 KMSwC2VS C3KMPC KMP
12 KMKD3VS D4KMKulC
REHAT
2:30 pm follow by13 KMPD2VS D4KMKulC
14 KMKD3VS D5KMNSC KMNS
15 KMKPhA4VS A1KMKKC KMKPh
16 KMMB4VS B1KMPPC KMPP
17 KMKtC4VS C1KMKNC
18 KMKJD1VS D3KMKC KMK
19 KMPkA2VS A4KMKPhC KMKPh
20 KMSB2VS B4KMMC KMS
21 KMSwC2VS C4KMKtC KMKt
22 KMJD2VS D5KMNSC KMNS
23 KMKulD4VS D1KMKJC
24 KMLA3VS A1KMKKC KML
25 KMPhB3VS B1KMPPC KMPh
26 KMPC3VS C1KMKNC
27 KMKD3VS D2KMJC KMK
28 KMNSD5VS D4KMKulC

PUSINGAN KALAH MATI

Peringkat Suku Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
3/9/2022 (SABTU) 8.00 am 29 KMKPh JOHAN A VS NAIB JOHAN C KMKt A KMKPh
30 KMPh JOHAN B VS NAIB JOHAN D KMK B KMPh
31 KMP JOHAN C VS NAIB JOHAN A KML C KMP
32 KMNS JOHAN D VS NAIB JOHAN B KMPP D KMNS

Peringkat Separuh Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
3/9/2022 (SABTU) 10.00 am 33 KMKPh Pemenang 29 VS Pemenang 30 KMPh A KMKPh
34 KMP Pemenang 31 VS Pemenang 32 KMNS B KMNS

Peringkat Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
3/9/2022 (SABTU) 2.30 pm 35 KMKPh Pemenang 33 VS Pemenang 34 KMNS C KMKPh

=====================================================================================================================================================================

ACARA : BADMINTON BEREGU LELAKI

GELANGGANG B

KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMKul B1KMKPh C1KMKJ D1KMK
A2KMKt B2KML C2KMKN D2KMSw
A3KMS B3KMPk C3KMKK D3KMP
A4KMPP B4KMPh C4KMJ D4KMM
A5 B5 C5 D5KMNS

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
2/9/2022 (JUMAAT) 8:00 am follow by1 KMKulA1VS A2KMKtB KMKt
2 KMKPhB1VS B2KMLB KML
3 KMKJC1VS C2KMKNB KMKN
4 KMNSD5VS D1KMKB KMNS
5 KMSA3VS A4KMPPB KMPP
6 KMPkB3VS B4KMPhB KMPk
7 KMKKC3VS C4KMJB KMJ
8 KMKD1VS D2KMSwB KMK
9 KMKtA2VS A3KMSB KMS
10 KMLB2VS B3KMPkB KML
11 KMKNC2VS C3KMKKB KMKK
12 KMPD3VS D4KMMB KMM
REHAT (SOLAT JUMAAT)
2:30 pm follow by13 KMPD2VS D4KMMB KMM
14 KMPD3VS D5KMNSB KMNS
15 KMPPA4VS A1KMKulB KMPP
16 KMPhB4VS B1KMKPhB KMPh
17 KMJC4VS C1KMKJB KMJ
18 KMKD1VS D3KMPB KMK
19 KMKtA2VS A4KMPPB KMPP
20 KMLB2VS B4KMPhB KML
21 KMKNC2VS C4KMJB KMJ
22 KMSwD2VS D5KMNSB KMNS
23 KMMD4VS D1KMKB KMK
24 KMSA3VS A1KMKulB KMS
25 KMPkB3VS B1KMKPhB KMPk
26 KMKKC3VS C1KMKJB KMKK
27 KMPD3VS D2KMSwB KMP
28 KMNSD5VS D4KMMB KMNS

PUSINGAN KALAH MATI

Peringkat Suku Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
3/9/2022 (SABTU) 8.00 am 29 KMPP JOHAN A VS NAIB JOHAN C KMKK A KMKK
30 KML JOHAN B VS NAIB JOHAN D KMK B KMK
31 KMJ JOHAN C VS NAIB JOHAN A KMS C KMJ
32 KMNS JOHAN D VS NAIB JOHAN B KMPK D KMNS

Peringkat Separuh Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
3/9/2022 (SABTU) 10.00 am 33 KMKK Pemenang 29 VS Pemenang 30 KMK C KMK
34 KMJ Pemenang 31 VS Pemenang 32 KMNS D KMNS

Peringkat Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
3/9/2022 (SABTU) 2.30 pm 35 KMK Pemenang 33 VS Pemenang 34 KMNS B KMNS

=====================================================================================================================================================================

ACARA : BADMINTON BEREGU WANITA

GELANGGANG D

KUMPULAN A   KUMPULAN B   KUMPULAN C   KUMPULAN D
A1KMKul B1KMS C1KMK D1KML
A2KMNS B2KMKPh C2KMKN D2KMKt
A3KMM B3KMSw C3KMP D3KMPk
A4KMPh B4KMJ C4KMKK D4KMKJ
A5 B5 C5 D5KMPP

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
2/9/2022 (JUMAAT) 8:00 am follow by1 KMKulA1VS A2KMNSD KMNS
2 KMSB1VS B2KMKPhD KMS
3 KMKC1VS C2KMKND KMK
4 KMPPD5VS D1KMLD KML
5 KMMA3VS A4KMPhD KMPh
6 KMSwB3VS B4KMJD KMJ
7 KMPC3VS C4KMKKD KMP
8 KMLD1VS D2KMKtD KML
9 KMNSA2VS A3KMMD KMNS
10 KMKPhB2VS B3KMSwD KMSw
11 KMKNC2VS C3KMPD KMP
12 KMPkD3VS D4KMKJD KMPk
REHAT
2:30 pm follow by13 KMKtD2VS D4KMKJD KMKt
14 KMPkD3VS D5KMPPD KMPP
15 KMPhA4VS A1KMKulD KMPh
16 KMJB4VS B1KMSD KMS
17 KMKKC4VS C1KMKD KMK
18 KMLD1VS D3KMPkD KML
19 KMNSA2VS A4KMPhD KMNS
20 KMKPhB2VS B4KMJD KMJ
21 KMKNC2VS C4KMKKD KMKK
22 KMKtD2VS D5KMPPD KMPP
23 KMKJD4VS D1KMLD KML
24 KMMA3VS A1KMKulD KMM
25 KMSwB3VS B1KMSD KMS
26 KMPC3VS C1KMKD KMK
27 KMPkD3VS D2KMKtD KMPk
28 KMPPD5VS D4KMKJD KMPP

PUSINGAN KALAH MATI

Peringkat Suku Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
3/9/2022 (SABTU) 8.00 am 29 KMNS JOHAN A VS NAIB JOHAN C KMP A KMP
30 KMS JOHAN B VS NAIB JOHAN D KMPP B KMPP
31 KMK JOHAN C VS NAIB JOHAN A KMPh C KMK
32 KML JOHAN D VS NAIB JOHAN B KMJ D KML

Peringkat Separuh Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
3/9/2022 (SABTU) 10.00 am 33 KMP Pemenang 29 VS Pemenang 30 KMPP C KMPP
34 KMK Pemenang 31 VS Pemenang 32 KML D KML

Peringkat Akhir

Tarikh/Hari Masa No Perlawanan Perlawanan Gelanggang Keputusan
3/9/2022 (SABTU) 2.30 pm 35 KMPP Pemenang 33 VS Pemenang 34 KML D KML

Kembali