JADUAL PENGGAMBARAN KONTINJEN

 

Tarikh:      1 September 2022

Hari:           Khamis

Masa:        3.00 petang

 

Bil.

Masa (petang)

Kontinjen

1.

3.00

Kolej Matrikulasi Melaka

2.

3.10

Kolej Matrikulasi Johor

3.

3.20

Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan

4.

3.30

Pusat Asasi UiTM

5.

3.40

Kolej Matrikulasi Sarawak

6.

3.50

Kolej Matrikulasi Perlis

7.

4.00

Kolej MARA Kulim

8.

4.10

Kolej MARA Kuala Nerang

9.

4.20

Kolej Matrikulasi Perak

10.

4.30

Kolej Matrikulasi Kedah

11.

4.40

Kolej Matrikulasi Pahang

12.

4.50

Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah

13.

5.00

Kolej Matrikulasi Kejuruteaan Pahang

14.

5.10

Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor

15.

5.20

Kolej Matrikulasi Selangor

16.

5.30

Kolej Matrikulasi Kelantan

17.

5.40

Kolej Matrikulasi Pulau Pinang

18.

5.50

Pusat Asasi UPM

19.

6.00

Kolej Matrikulasi Labuan